Petit Jésus

Donigan Cumming. 1999. Canada. vo Anglès. s Castellà. 3’

Capvespre de Nadal, un home sol troba algú amb qui parlar.