Planet of the arabs

Jacqueline Reem Salloum. 2003. United States of America. vo Àrab, Anglès. 9’

[480x360]

Un treball experimental que ens nostra com les representacions de Hollywood envileixen i deshumanitzen els àrabs i la cultura islàmica. Un preview de la pel·lícula de Hollywood portada al seu extrem finals en què utilitzen metratge de pel·lícules i programes de TV.