Pochonovela: A Chicano Soap Opera

Coco Fusco. 1995. United States of America. vo Anglès, Castellà. s Castellà. 25’

Culebrón sarcàstic sobre l'experiència dels chicanos en EUA.