Por un ascensor

Janialy Ortiz Camacho, Eduardo Díez, Mariana Z. Guzmán, Daniel García, Ginebra Vizoso. 2007. Espanya. vo Català, Castellà. 25’

v Català s Castellà
[480x360]

Una exploració de les reaccions de membres de diferents associacions del barri de la Barceloneta, que s'enfronta a un pla urbanístic impulsat per l'ajuntament de Barcelona. El pla consisteix en col·locar ascensors als interiors de les anomenades “quarts de cases”, les cases tradicionals del barri. El documental ensenya les percepcions de varis personatges per mostrar les diferents maneres de resoldre els conflictes del barri i les formes en què es viuen.