Programacion orientada a objetos

Xavier Hurtado. 1999. Espanya, Colombia. vo Anglès. s Anglès. 7’

[480x360]

"El meu dilección és dobleú colazón punt com. Aquesta és la pàgina que busca el amol". Bill Gates, el "Prayer channel", univers VISA i un xip des del qual la CIA escaneja l'ànima de Alison, una homeless de Nova York. Tecnologia, identitat i entitat corporativa.