Psychoanalysis: Part One

Keith Sanborn. 1999. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 4’

[480x360]

Tot el que Jayne Austen i jo tenim a dir sobre el sentit de la compulsió a la repetició i la llar.