Pyramids / Skunk (Hotel Diaries 5)

John Smith. 2007. United Kingdom (Great Britain). vo Anglès. 16’

Realitzat durant sis anys en els hotels de sis països diferents, Hotel diàries és una serie de gravacions de video que relaten les experiències personals de l'autor relacionades amb els conflictes actuals a l'orient mitjà. En aquestes feines que juguen amb les nocions de casualitat i coincidència, l'habitació d'hotel serveix de plató "trobat", en el que l'arquitectura, el mobiliari i la decoració son els mitjans emprats per el realitzador per relacionar les seves petites aventures amb importants succesos del mon. La serie inclou Frozen War (Irlanda, 2001), Museum Piece (Alemanya, 2004), Throwing Stones (Suïssa, 2004), B & B (Anglaterra, 2005), Pyramids/Skunk (Holanda, 2006/7), Dirty Pictures (Palestina. 2007) y Six Years Later (Irlanda, 2007).

http://www.johnsmithfilms.com/