Reason is a name given to collective thought 2002-2003

Caraballo-Farman. 2003. United States of America, Argentina. 4’

Cadascuna d'aquestes obres fou gravada en un lloc concret i en un moment concret, però podien haver estat altres llocs, en d'altres moments de la història: els seguidors de l'altre equip, partidaris d'una altra causa, membres d'una tribu diferent. Les multituds apareixen quan desapareix el concret. Allò concret temporal i també allò concret de les emocions, necessitats, pensaments, desitjos i esperances. Volíem evocar els perills i també la força i l'eufòria dels estats de l'existència col·lectiva.

http://www.caraballofarman.net/