Report

Bruce Conner. 1965. United States of America. 13’

Oposat a la visió oficial i censurada, Report presenta íntegrament les imatges d'actes protocol·laris de Kennedy, establint una associació entre festes taures, rituals de autoconfirmación política i de lluita per la vida.