Retorno al país de las almas

Jordi Esteva. 2010. Cameroon. vo Francès. s Castellà. 68’

Entrat el segle XXI, les savieses ancestrals lluiten per sobreviure en un món hostil i canviant. Al sud-est de Costa d'Ivori, entre els Akan, algunes comunitats continuen mantenint el contacte amb les forces de la natura i els esperits a través dels komian o sacerdots animistes que, en estat de trànsit, són posseïts pels genis del bosc i de l'aigua.

Jean Marie Addiaffi (1941-1999), escriptor i intel·lectual ivorenc, va lluitar perquè no es perdés la cosmovisió dels Akan, ni tampoc la seva literatura oral, ni la seva farmacopea del bosc. Tampoc la seva espiritualitat amb el culte als avantpassats i el diàleg amb els genis de la natura. A la pel·lícula, Yéo Douley, el deixeble preferit de Jean Marie Addiaffi, fa un viatge que el durà davant la tomba del seu mentor per a una libació ritual. Durant el llarg camí assistirà als rituals d'iniciació de tres escollits pels genis i a l'entronització d'un d'ells com un nou komian.


http://www.jordiesteva.com/retorno-al-pais-de-las-almas/