Reverend Billy and The Church of Stop Shopping

Dietmar Post. 2002. United States of America, Germany, Espanya. vo Anglès. s Castellà. 60’

[480x360]

Las accions-performances del Reverend Billy, predicador de la església per l'Aturar les Compres, dins i fora de les cafeteries Starbucks i botigues Disney acaben sovint amb la detenció del reverend. El Reverend Billy afirma que tot canvi social comença amb actes de desobediència civil i inclou entre els seus herois els moviments pacifistes i de drets civils i laborals.

http://www.revbilly.com/