Rezonomics

CSU (Department of Anthropology and Reflexive Fil. 2005. United States of America. 42’

Un documental sobre les eclèctiques estratègies de supervivència dels residents indis en una de les més empobrides i marginals àrees dels EE.UU., la Pine Ridge Reservation.