Saddle Sores

Vanalyne Green. 1998. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 20’

L'autora contrau un herpes després d'un únic encontre sexual amb un cow-boy. Aquest vídeo reflexiona sobre aquesta experiència i les seves conseqüències i revisa amb ironia la figura del cow-boy dintre de la cultura americana.