Science and Nonduality: Loibon LeBaaba

Varios Autores. 2009. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 20’

v Anglès s Castellà


La No Dualitat és la concepció filosòfica, espiritual i científica de la no separació i de la unitat intrínseca i fonamental. Science and Nonduality és un viatge, una exploració de la naturalesa de la consciència, l'essència de la vida de la qual tot sorgeix i en la qual tot es fon.