Self Fiction

Christian Barani. 2010. France. vo Anglès, Francès. s Castellà. 39’

Considerada tradicionalment una ciutat postmoderna, Dubai és en realitat una oposició entre dues formes de vida. Una part de la ciutat, la més poblada, viu en una arquitectura i en una societat que es podria considerar “moderna”. L'altra, la més coneguda, es fonamenta en el pensament postmodern que tan bé definia Jeremy Rifkin. Self Fiction exposa aquests contrastos.

http://www.christianbarani.free.fr/