Sense Title

Jordi Teixidó. 1994. Spain. 5’

2 Mostra de Vídeo Independent de Barcelona 1994.


https://www.hamacaonline.net/authors/jordi-teixido/