The Shock Doctrine

Mat Whitecross, Michael Winterbottom. 2009. United States of America. vo Anglès. s Francès. 79’

v Anglès s Francès


Pel·lícula sobre l’origen de les teories radicals de Milton Friedman, professor de la Universitat de Chicago, i la seva posada en pràctica, des dels anys quaranta, en països tan dispars com el Xile de Pinochet, la Rússia de Ieltsin, la Gran Bretanya de Thatcher i, més recentment, a l’Afganistan i l’Iraq. Es posa de manifest el costat més fosc de la ideologia de Friedman, tan impopular que només va poder imposar-se mitjançant la tortura i la repressió. Basada en el llibre de Naomi Klein.