Sky Burial

Ellen Bruno. 2005. United States of America. vo Tibetan. s Anglès, Castellà. 12’

El ritual funerari més practicat al Tibet és el denominat funeral celeste, una tradició ancestral que posa de manifest el seu respecte per la naturalesa i el seu ampli enteniment de la vida. El funeral celeste és coneix amb el nom de "Jha-tor", que significa "donar almoina als ocells". Els cossos dels morts són oferts als voltors en una mostra de caritat cap al món dels vius... un acte final de generositat. Assistim a aquest ritual funerari des del Monestir Drigung, al nord del Tibet. Per als tibetans fondre's amb el cel és una experiència sacra que transforma en pau el sofriment del món terrenal.

http://www.brunofilms.com/