Slow Action

Ben Rivers. 2012. United Kingdom (Great Britain). vo Anglès. 45’

Slow Action és una pel·lícula de ciència-ficció postapocalíptica que reuneix una sèrie de quatre obres en 16 mm que se situen entre el documental, l’estudi etnogràfic i la ficció. Continuant la seva exploració en entorns estranys, Slow Action aplica la idea de la biogeografia de les illes —l’estudi de com les espècies i els ecosistemes evolucionen de manera diferent quan són aïllats i en un hàbitat inadequat— a una concepció de la Terra durant uns centenars d’anys: el desproporcionat creixement del nivell del mar, creant utopies hiperbòliques ens mostra possibles futures minisocietats.

http://www.benrivers.com/slow.htm