Sluts and Goddesses

Annie Sprinkle, Maria Beatty. 1992. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 52’

Una aventura guiada per l'experta en sexe Annie Sprinkle ens porta a pràctiques oblidades i coneixements prohibits de la sexualitat. Preparació per a accentuar la sensualitat i el plaer, les fronteres de la sexualitat femenina, preciosa i sagrada.

http://anniesprinkle.org/projects/archived-projects/sluts-and-goddesses/