Somalia: Hassan il soldato

Istituto Luce. 1951. Italy. vo Italian.

L'Istituto Luce presenta per primer cop un dels seus documentals més coneguts, per mostrar a la gent de avui els fets i les imatges dels “vells temps”, en versió original, sense cap intervenció en l'edició.

http://www.cinecitta.com/wp/index.php