Song From an Angel

David Weissman. 1988. United States of America. vo Anglès. 4’

En aquesta pel·lícula, feta dues setmanes abans de la seva mort per SIDA, l'artista de San Francisco Rodney Price canta i balla una cançó humoristica i fosca sobre la seva pròpia mort, "Tinc menys temps que vostè."