Sopa Básica

Jordi Teixidó. 1994. Espanya. 8’

...