Squat, la ville est a nous!

Christophe Coello. 2011. France. vo Català, Castellà. s Francès. 94’

Durant vuit anys Christophe Coello ha filmat de prop les accions i les vides dels homes i dones que van organitzar l’ocupació a llarg termini d’edificis barcelonins afectats per especuladors immobiliaris (Miles de Viviendas). Squat retrata la democràcia directa i convida l’espectador a experimentar la immersió total en el món experimental de la resistència.