The cat, the Reverend and the Slave

Alain Della Negra, Kaori Kinoshita. 2010. France. vo Anglès. s Francès. 80’

A través d'una trobada amb tres comunitats emblemàtiques de l'univers virtual de Second Life –els Furries, els Goreans i els cristians evangèlics–, el documental qüestiona la separació entre la vida real i la virtual. Per a aquests jugadors, els límits entre realitat i món virtual es desdibuixen fins a perdre sentit i tots dos estan indissolublement barrejats.