The Film of Her

Bill Morrison. 1996. United States of America. vo Anglès, Castellà. s Castellà. 13’

Revisió dels arxius de patents, els seus encarregats, els seus perills.

http://billmorrisonfilm.com/