The Hitchcock Trilogy

Rea Tajiri. 1987. United States of America. Sense diàleg 13’

Vídeo en tres parts que desconstrueix soundtracks i passatges clàssics de Hitchcock.

http://reatajiri.com/