The Hundred Videos (a selection)

Steve Reinke. 1996. Canada. vo Anglès. s Castellà. 113’

"La qüestió que em demanen més sovint les persones que desconeixen el meu projecte és, "De què va?" -una pregunta que jo mai sóc capaç de respondre. La sèrie no té tema central i és espero bastant heterogènia. En el seu conjunt no obstant això puc dir que està basada en el monòleg sostingut juntament amb el so de la meva veu. Tal vegada el vídeo prototip tindria dues parts. En primer lloc un monòleg que parla sobre un bucle d'imatges d'apropiació que promet revelar alguna cosa, seguit d'un "alguna cosa" que no és del tot el promès però que d'alguna manera maldestra, tal vegada amb humor, estan relacionats. La sèrie té una durada de cinc hores i la intenció de ser abordat com una col·lecció de poemes en prosa o contes molt breus: obrir-lo en qualsevol part i començar a llegir, passar el que no crida l'atenció, tornar a llegir el que sí ho fa. Així que veure'l amb un comandament a distància és una bona idea". (Steve Reinke)

“Nens i petits animals que escarben en la epidermis del possible, la mortificació de la carn per aillar el desig, sesions d’insomni i psicoanàlisi: excuses del real”. Els Cent Videos de Reinke són de fet, petites cel.lules videogràfiques conectades entre elles per formar un gran mosaic compacte d’idees i referències al voltant, entre d’altres, de la identitat sexual, la pròpia memòria de l’autor -l’autobservació i el reflexe d’un mateix en els altres-, en definittiva els mites contemporanis entesos segons la necessitat de generar mecanismes d’orientació. Steven Reinke.


http://www.myrectumisnotagrave.com/