The Karaoke Project

Maura Jasper. 1996. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 10’

[480x360]

Projecte serial de retrats i karaoque. Maura proposa a amics i desconeguts una actuació de karaoque. The Karaoque Project es va desenvolupar durant uns 3 anys i està compost per centenars de retrats.

http://www.maurajasper.com/