The Mojado Invasion

Gustavo Vasquez, Guillermo Gómez Peña. 1999. United States of America. 26’

La metaficció és com segueix: en una segona guerra USA/Mèxic Aquest últim gana. La nació estat es col·lapsa i els ex USA es fragmenten en una miríada de micro repúbliques controlades per una junta multirracial sota el mandat del primer ministre Gran Vato. El spanglish és la llengua oficial. Les anglo milícies intenten desesperadamente recuperar l'antic ordre.

http://www.pochanostra.com/