The Passing

Bill Viola. 1991. United States of America. 54’

"Jo diria que el temps és la base fonamental, el material bàsic del meu treball.(...) Hauré tingut èxit si una persona es marxa amb una imatge, un pensament, un descobriment, un sentiment que pugui utilitzar en la seva vida, fins i tot encara que no pugui recordar el meu nom. Les coses s'han endarrerit molt en el món de l'art contemporani. Aquestes són les coses essencials sobre l'art, i les pràctiques analítiques crítiques que dominen les nostres vides com professionals de l'art són funcions secundàries".