The Pentagon TV Commercials

Canecapovolto. 2004. Italy. 18’

La postguerra i el Nou Ordre Mundial contats a través de documentals, pel·lícules de guerra, propaganda i fotos. Waco, Oklahoma City, l'11 de setembre, la guerra contra el terrorisme i les lleis especials, "l'Altra Amèrica" i la destrucció de les 10 esmenes. The Pentagon Papers neix de la necessitat d'unir la contra-informació al rigor periodístic, aprofundint l'operació ja iniciada amb el fals spot radiofònic "Irak 2 Special Edition", "Death for Sale" i The Black Mirror of Democracy.

http://www.canecapovolto.it/