The Red Tapes

Tape 1 Common Knowledge

Vito Acconci. 1976. United States of America. vo Anglès. 40’

"Common Knowledge". Se centra en la representació i el Jo, sempre en primer pla, i la narració és misteriosa. Les Red Tapes és l'obra clau de Acconci, una espècie d'èpica en tres parts. Acconci traça la topografia del Jo dintre d'un context sociocultural (...) construint en aquesta recerca del jo i d'Amèrica un text dens i poètic.

http://www.eai.org/title.htm?id=1369