The shadow

Martine Journet, Gérard Nougarol. 2008. Germany. vo Francès, Indonesian. s Anglès. 69’

Durant els rituals de curació, els xamans Wana de Sulawesi comencen per un ritual “diagnòstic” de la malaltia sobre la base de “l'ombra” dels malalts. “L'ombra” és per als Wanas alguna cosa espiritualment constitutiva dels éssers humans. Mitjançant l'observació dels aspectes generals d'aquesta ombra se sap si ”l'esperit” ha deixat el cos del pacient.