The Shanghaied Text

Ken Kobland. 1996. Belgium. 20’

Complexa construcció audiovisual que juxtaposa alguns referents de la nostra memòria històrica: naturalesa, industrialització, erotisme, espectacle, etc.

http://www.kenkoblandfilms.com/