The Zapruder Footage: An Investigation of Consensual Hallucination

Keith Sanborn. 1999. United States of America. Sense diàleg 19’

[480x360]

Diferents permutacions i combinacions de les seqüències de l'assassinat de JFK filmades en 8mm per Abraham Zapruder. El meu treball és una investigació sobre les seqüències com a document visual, experimental i cultural. Als Estats Units aquest enregistrament és alhora notori i invisible; és molt conegut, però rares vegades vist; i encara que es vegi, roman opac. La música Jojouka serveix para ressaltar els aspectes ritualístics d'aquest esdeveniment visual, mecànic i mediàtic.

http://www.panix.com/~mrzero/