Thirst

Alan Snitow Snitow, Deborah Kaufman. 2004. United States of America. 62’

[480x360]

És l'aigua un be comú, un dret humà o un article comercial de compra-venda al mercat internacional' Histories de comunitats a Bolívia i l'Índia i als Estats Units fent-se aquesta pregunta fonamental.

http://www.snitow-kaufman.org/