To Damascus

Jeppe Debois Baandrup. 2005. Denmark. 40’

Flotant molt per damunt d'elles contemplem ciutats i paisatges. Allà baix es troba la realitat. Com podem orientar-nos cap allà? Com es percep la realitat? És això possible? O és que el coneixement i l'entesa obstaculitzen la vista?.