Todo es Mentira

Magali Teviot. 1999. France. 4’

Representació de la mort imatges de boscos i els crits de dolor de la mare.