Tough Guise

Sut Jhally. 1999. United States of America. vo Anglès. 87’

Si bé la construcció social de la feminitat ha estat àmpliament examinada, el paper dominant de la masculinitat ha restat fins fa poc en gran mesura invisible. Tough Guisi examina la relació entre els estereotips pop cultural i social i la construcció de les identitats masculines en els EUA en els començaments del segle 21.

http://www.sutjhally.com/

www.jacksonkatz.com.