Unfolding Penelope

Ro Caminal. 2017. Senegal, Espanya. vo Francès. s Castellà. 20’

A partir del títol, el vídeo estableix un paral·lelisme divergent entre les esposes dels immigrants senegalesos i la Penèlope de l'Odissea. Paral·lelisme ja que totes elles resten períodes de temps prolongat esperant el retorna a casa del marit. Divergent ja que aquestes ocupen no només el seu lloc, sinó que el subverteixen, sent protagonistes principals i prenent el poder de l'enunciació, explicant-nos com utilitzen la seva agència per negociar amb la pressió social que les envolta, que igual que en l'Odissea desitjaria relegar a un segon pla.

http://rocaminal.com/works.html