Utopia

Max Almy, Teri Yarbrow. 1994. United States of America. 5’

Versió video d'un interactiu en el qual es caricaturitza la idea de llibertat d'elecció en un context de preguntes tipus test, les respostes de fet ja estan sempre pre-fabricades i en aquest cas ens conduciran a la destrucció per acumulació, explotació, ...