Waiting For the Invasion 1983

Dee Dee Halleck. 1984. United States of America. vo Anglès, Castellà. s Anglès. 28’

v Castellà s Anglès
[480x360]

Un documental sobre Nicaragua que explora les vides i el treball de la comunitat de nord-americans que viuen a Managua.

http://www.deedeehalleck.org/