War made Easy

Jeremy Earp, Loretta Alper. 2007. United States of America. vo Anglès. 72’

War Made Easy mereix la pena a l'endinsar-se en com la premsa “independent” d'EUA es converteix en l'aliat perfecte perquè el govern tingui impunitat absoluta a l'hora de mutilar, massacrar i assassinar. Això sí, netament, des de l'aire, minimitzant els “efectes col·laterals”.

http://www.warmadeeasythemovie.org/