Westward Ho

Vanessa Renwick. 2001. United States of America. 1’

Pro-Classic rodeo. Aquest vídeo destapa el potencial homoeròtic latent de l'actitud del super-mascle dels vaquers que participen al Pendleton Oregon Round-Up.

http://www.odoka.org/about/