Work in Progress

Luis Valdovino. 1992. United States of America, Argentina. vo Anglès, Castellà. s Anglès. 14’

"A la fi de 1986, el president Reagan va signar la primera revisió important de la Llei d'Immigració del nostre país, en vint anys."