WWW - World War Virtual

Mihalis Gripiotis. 2006. United States of America. vo Anglès. 57’

Documental que revela l'estreta relació que l'exèrcit nord-americà ha entaulat amb Hollywood i la indústria dels videojocs per a crear “eines de captació” que ajudin a reclutar a nous soldats i que es puguin emprar en els seus entrenaments.

http://www.iffiproductions.com/media.htm