Your Next Vacation

Archivos Babilonia. Israel. vo Castellà. 10’

[480x360]

Promocional turístic, imatges ideals per al consum, omissions escandaloses com ferides.