United Kingdom (Great Britain)

Ali compon i interpreta una àmplia varietat d'estils, utilitzant una varietat d'instruments reals i sovint inusuals, per a capturar el sentit dels personatges i les situacions.

http://www.alipowers.com/ http://www.alipowers.com/
sensorium
OVNI
sensorium

Ali Pow3rs, Owen Tooth.

2006, United Kingdom (Great Britain). 3’