Joe Portavella, Gaspar Ramon
1994. Spain. 5’

3 Mostra de Vídeo Independent de Barcelona 1996.

https://vimeo.com/user22866362/about https://vimeo.com/user22866362/about